• ค้นหาวาระการประชุม
 • เลือกเดือน

 • รายการวาระการประชุมทั้งหมด
 • ลำดับที่ หัวข้อวาระการประชุม วันที่ประชุม
  1 ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 1/2563 30 มกราคม 2563
  2 การประชุมคณะกรรมการบริหารกำลังคน จังหวัดอุบลราชธานี (CHRO จังหวัดอุบลราชธานี) ครั้งที่ 1/2563 17 มกราคม 2563
  3 ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 12/2562 24 ธันวาคม 2562
  4 ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 13/2562 23 ธันวาคม 2562
  5 ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 11/2562 29 พฤศจิกายน 2562