• ค้นหาวาระการประชุม
 • เลือกเดือน

 • รายการวาระการประชุมทั้งหมด
 • ลำดับที่ หัวข้อวาระการประชุม วันที่ประชุม
  1 ประชุมคณะกรรมการบริหารสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 8/2563 19 สิงหาคม 2563
  2 ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 7/2563 31 กรกฎาคม 2563
  3 การประชุมคณะกรรมการบริหารกำลังคน จังหวัดอุบลราชธานี (CHRO จังหวัดอุบลราชธานี) ครั้งที่ 3/2563 30 กรกฎาคม 2563
  4 ประชุมคณะกรรมการบริหารสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 7/2563 21 กรกฎาคม 2563
  5 ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 6/2563 29 มิถุนายน 2563
  6 ประชุมคณะกรรมการบริหารสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ุ6/2563 22 มิถุนายน 2563
  7 ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 5/2563 28 พฤษภาคม 2563
  8 ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 4/2563 29 เมษายน 2563
  9 ประชุมคณะกรรมการบริหารสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2563 27 เมษายน 2563
  10 ประชุมคณะกรรมการบริหารสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2563 3 เมษายน 2563
  11 ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 3/2563 31 มีนาคม 2563
  12 ประชมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 2/2563 28 กุมภาพันธ์ 2563
  13 ประชุมคณะกรรมการบริหารสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2563 21 กุมภาพันธ์ 2563
  14 การประชุมคณะกรรมการบริหารกำลังคน จังหวัดอุบลราชธานี (CHRO จังหวัดอุบลราชธานี) ครั้งที่ 2/2563 4 กุมภาพันธ์ 2563
  15 ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 1/2563 30 มกราคม 2563
  16 ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2563 28 มกราคม 2563
  17 การประชุมคณะกรรมการบริหารกำลังคน จังหวัดอุบลราชธานี (CHRO จังหวัดอุบลราชธานี) ครั้งที่ 1/2563 17 มกราคม 2563
  18 ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 12/2562 24 ธันวาคม 2562
  19 ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 13/2562 23 ธันวาคม 2562
  20 ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 11/2562 29 พฤศจิกายน 2562