ระเบียบวาระที่ 3
ชื่อเรื่อง 3.2 การดำเนินงานงบค่าเสื่อม
รายละเอียด การดำเนินงานงบค่าเสื่อม
1. ผลการเบิกจ่ายค่าเสื่อม ปี 2561,ปี 2562
2.การบริหารแผนงบค่าเสื่อมปี 2563
ฝ่ายงาน -
เอกสารประกอบ เอกสารจะแสดงเมื่อเป็นไฟล์นามสกุล .pdf ดาวน์โหลดเอกสาร