ระเบียบวาระที่ 5
ชื่อเรื่อง ส่วนที่ ๒ ตัวอย่างกระทำผิดวินัย
รายละเอียด ส่วนที่ ๒ ตัวอย่างกระทำผิดวินัย
เรื่อง ตัดพ้อต่อว่าผู้บังคับบัญชา และ เรื่อง อ้างว่าช่วยราชการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ฝ่ายงาน -
เอกสารประกอบ เอกสารจะแสดงเมื่อเป็นไฟล์นามสกุล .pdf ดาวน์โหลดเอกสาร