ระเบียบวาระที่ 5
ชื่อเรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด
รายละเอียด สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด (ข้อมูลจาก ปปส.ภาค 3 ) จากเวทีประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี (ศอ.ปส.จ.อบ.) วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
รายละเอียดตามไฟล์แนบ
ฝ่ายงาน -
เอกสารประกอบ เอกสารจะแสดงเมื่อเป็นไฟล์นามสกุล .pdf ดาวน์โหลดเอกสาร