ระเบียบวาระที่ 3
ชื่อเรื่อง 3.4 best practice
รายละเอียด นวัตกรรม Turmeric wound bag of CAPD : ผ้าขมิ้นปิดแผล CAPD
จุรีพร อำไพพันธุ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลตระการพืชผล
ฝ่ายงาน -
เอกสารประกอบ เอกสารจะแสดงเมื่อเป็นไฟล์นามสกุล .pdf ดาวน์โหลดเอกสาร